İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

Amaç

İşletme Yönetimi Programının amacı, iş dünyasının gereksinim duyduğu meslek elemanlarını yetiştirmektir.

Misyon

Toplumun ve kuruluşların gücünü arttıracak, araştırmacı ruhlu, yenilikçi, üretken, çağdaş, analitik düşünebilen, bilgi ve beceri düzeyi yüksek ulusal ve uluslararası düzeyde kalifiye elemanlar yetiştirmektir.

Vizyon

İşletme Yönetimi Programının vizyonu, istihdam edilmek üzere aranır teorik bilgi ve pratik becerilerle donatılmış bireyler yetiştirmek ve üniversite adayları tarafından bilinçli olarak tercih edilen bir program konumuna getirmektir.

Kabul Koşulları

Yükseköğretim Kurulu tarafından yönetmelikler çerçevesinde programa öğrenci kabulü merkezi sınav ile yapılmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra sınavdan aldıkları puana göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Uluslararası öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde uluslararası geçerliliği olan sınavlarla kabul edilmektedir. Değişim öğrencilerinin programa kabulü ikili anlaşmalar çerçevesinde yapılmaktadır. Uluslararası Değişim öğrencilerinin kabulünü Uluslararası İlişkiler Birimi, ulusal değişim öğrencilerinin kabulünü Farabi Değişim Programı Birimi yürütmektedir. Uluslararası öğrencilerin kabulünü ise, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı yürütmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için;

a) Toplam 120 AKTS kredisinin sağlanması

b) 30 gün süreli staj yapılması

c) Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması

d) Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Kazanılan Derece

İşletme Yönetimi Programı Ön Lisans derecesidir.

Program Yeterlilikleri

 • A - İşletme Temel Kavramlarını Bilme
 • B - Pazarlama Problemlerini Çözebilmek
 • C - İşletme Yönetimi fonksiyonlarını ve yönetsel Fonksiyonları Bilme
 • D - Teknolojiyi Kullanmak
 • E - Kişisel Bilgi ve Becerilere Sahip Olmak
 • F - İletişime ve Takım Çalışmasına Açık Olmak
 • G - İşletme kuruluşunu ve çeşitlerini Bilme
 • H - Hukuk Bilgisine sahip olmak
 • I - Yeni işletme Yönetimi Tekniklerini Bilme
 • J - Temel Muhasebe bilgisine sahip olma
 • K - perakende satış teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak
 • L - Mağazacılıkta fiziki planlama bilgisine sahip olma
 • M - Mağaza Yönetimi
 • N - Matematiksel yöntemleri kullanabilme
 • O - İnsan kaynakları uygulamalarını kullanabilme
 • Anahtar/Aktarılabilir Yeterlilikler

 • Z1 - Bağımsız çalışabilme
 • Z2 - Birlikte çalışmaya yatkın olabilme
 • Z3 - Alanında ve insan ilişkilerinde etik olabilme
 • Z4 - İnsiyatif kullanabilme
 • Z5 - Yazılı ve sözlü iletişim kurabilme
 • Z6 - Alanında edindiği bilgi ve becerileri değerlendirebilme
 • Z7 - Öğrenmeyi öğrenme ve yönetebilme
 • Z8 - Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme
 • AKADEMİK KADRO

  Bölüm BaşkanıDr.Öğr. Üyesi. Benan YÜCEBALKAN
  Bölüm Başkan YardımcısıÖğr. Gör.Dr. Barış AKSU
  Öğretim ElemanlarıÖğr. Gör. Dr. Nilay KARASAKAL
  Öğretim Elemanları Öğr. Gör. Dilay BAŞER
  Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors