VİZYON-MİSYON

VİZYON-MİSYON

VİZYONUMUZ

Yaşam boyu öğrenmeyi teşvik ederek bilgi toplumu oluşturulmasını bilgiye ulaşım ve bilgiyi kullanma özetle bilgi okur-yazarı olmayı sağlayacak şekilde eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı.

Bilginin paylaşımı ve bilgi eğitimini somutlayacak bir kalite okulu olarak çevremizde bir referans noktası olmaya odaklanmak.

MİSYONUMUZ

 • Öğrenmeyi öğrenmek
 • İnteraktif öğrenme
 • Bilgi okur yazarı olmak
 • Paylaşımcılık
 • Girişimcilik ve sosyal sorumluluk gibi değerlerin yaşatılması
 • İnsana ve çevreye odaklı değer yaratma
 • Sürekli öğrenme
 • Güncel bilgilerin kullanımı
 • Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors