HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI


HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMIAmaç

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programının temel amacı, iş dünyasının ve kamunun gereksinim duyduğu ara elemanları yetiştirmektir. Hizmet sektöründe çalışanlarda olması gereken tüm nitelikleri edindirmek ve Halkla ilişkiler alanında çalışacak olan mezunlarımızın sektörde aranan eleman olmalarını sağlamak da programın amaçları arasındadır.

Misyon

Öğrenciler arasında tercih edilen bir program olmak ve sektörde aranan elemanlar yetiştirmektir.

Vizyon

Üniversiteler arasında, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı olarak en kaliteli meslek yüksekokulları arasında yer almaktır.

Kabul Koşulları

Adaylar liseyi bitirmiş olması önkoşulu ile ÖSYM'nin yaptığı merkezi sınav sisteminde, SÖZ-1 puan türüne göre yapılan sıralamada başarılı olarak Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programına kabul edilirler.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için;

a) Toplam 120 AKTS kredisinin sağlanması

b) 30 gün süreli staj yapılması

c) Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması

d) Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Kazanılan Derece

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı Ön Lisans derecesi.

Program Yeterlilikleri

 • A - İletişim Becerilerini Kullanma
 • B - Halkla İlişkiler Ortam ve Araçlarını Kullanma
 • C - Teknik Becerileri Kullanma
 • D - Yöntem Bilgisine Sahip Olma
 • E - Sektörel Uygulama Bilgisine Sahip Olma
 • F - Sosyal/Siyasal Çözümleme Yöntemleri Bilgisine Sahip Olma
 • G - Gazetecilik/Reklamcılık Bilgisine Sahip Olma
 • H - Hukuk Bilgisine Sahip Olma
 • Anahtar/Aktarılabilir Yeterlilikler

 • Z1 - Bağımsız çalışabilme
 • Z2 - Birlikte çalışmaya yatkın olabilme
 • Z3 - Alanında ve insan ilişkilerinde etik olabilme
 • Z4 - İnsiyatif kullanabilme
 • Z5 - Yazılı ve sözlü iletişim kurabilme
 • Z6 - Alanında edindiği bilgi ve becerileri değerlendirebilme
 • Z7 - Öğrenmeyi öğrenme ve yönetebilme
 • Z8 - Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme
 • Z9 - Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
 • AKADEMİK KADRO

  Öğr. Gör. Oktay ÇETİNBölüm Başkanı
  Öğr. Gör. Sema DOĞRUBölüm Başkan Yardımcısı
  Dr. Öğr. Üyesi Efnan DERVİŞOĞLUÖğretim Elemanı
  Dr. Öğr. Üyesi Tuncay BİLECENÖğretim Elemanı
  Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors