Bankacılık ve Sigortacılık

Ekonominin can damarı olan ve son yıllarda yeniden yapılanan bankacılık ve sigortacılık sektörünün gereksinimine cevap verecek, temel işletmecilik eğitimi almış, teorik ve pratik bilgilerle donanmış, ulusal ve uluslar arası yasal düzenlemelere hakim, eğitimli ve kalifiye ara eleman yetiştirmek amaçlanmaktadır. Yetişmiş kalifiye eleman ihtiyacı bankalar ve sigorta şirketleri ile sınırlı olmayıp, leasing, factoring, forfaiting, sermaye piyasası aracı kurumlarının da ihtiyacına cevap verecektir.

* Matematik, ekonomi ve istatistik alanlarına ilgili,

* Sayısal düşünce gücüne sahip,

* Aktif,

* İyi iletişim kurabilen,

* Sabırlı, dikkatli ve ikna gücü yüksek kişiler yetiştirmek bu bölümün hedeflerindendir.

Bankacılık ve Sigortacılık Programı, finans sektörünün ihtiyacı olan nitelikli ara insan gücünü yetiştirmekte ve mezunlar bankalarda, sigorta şirketlerinde ve diğer finansal kuruluşlarda iş bulma imkanına sahiptirler. Bankacılık ve Sigortacılık Programı, öğrencilerin mezun olduğu zaman iş hayatına atıldıklarında diğer bütün ticari, ekonomik, kültürel bilgi ve tecrübelerinin yanında herhangi bir işletmenin genel muhasebe, endüstri muhasebesi, yönetim muhasebesi ve bankalar muhasebesi gibi bölümlerinde üstlenecekleri göreve kısa sürede uyabilmesini sağlayacak bilgiler verilmektedir.