İşletme Yönetimi

Bir işletmede teknik ve idari açıdan yönetimin altında yer alabilecek, dolayısıyla işletme yönetimi konusunda yöneticiye yardımcı olabilecek yönetici asistanları yetiştirme amacı güdülür. Globalleşen ekonomik dünya düzeninde, rekabetin hızla arttığı, teknolojinin sürekli geliştiği, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin sürekli değiştiği bir dönemde, işletme içerisinde en az maliyetle, en az zamanda yüksek kaliteli ürün ve hizmet üretimini kolaylaştırmada işveren ile işçi arasındaki bağı sağlayacak misyona sahip eleman yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

  • * Analitik düşünebilen,
  • * Yaratıcı,
  • * Matematik ve ekonomiyi seven,
  • * Yabancı dil ve bilgisayarı iyi bilen,
  • * Planlama yeteneği olan,
  • * Sürekli kendini geliştirebilen,
  • * İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen,
  • * Ekip çalışmasına yatkın, bireyler yetiştirmek bölümün hedeflerindendir.

 

Bölüm mezunları, kamu ve özel şirketlere ait fabrika v.b. işyerlerinde, üretimin gerçekleştiği her türlü işletmelerde çalışabilmektedirler. Çalışma alanın oldukça geniş bir bölümdür. Kamu ya da özel kuruluşlarda, üretim, personel yönetimi, pazarlama, muhasebe, bütçe planlama ve finansman alanında çalışabilirler.