Hakkımızda

Tarihçe

1995 yılında açılan Kocaeli Üniversitesi Kandıra Meslek Yüksekokulu 1995-1996 eğitim-öğretim yılında ara insan gücü yetiştirmek amacıyla ‘Mahalli İdareler’ ve ‘Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları’ programları ile Kandıra Halk Eğitim Merkezi binasında iki Öğretim Görevlisi ve 40 öğrencisi ile eğitim öğretime başlamıştır.

1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında açtığı üç yeni program ile program sayısını 5’e, öğrenci sayısını 210’a çıkaran Kandıra MYO, 01.10.1998 tarihinde kendi binası olarak tahsis edilen Kandıra Eski Tekel Binasında ve 2004-2006 yılları arasında da Ahmatlı yerleşkesindeki binada eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmüştür.

Mevcut Programlarında eğitim-öğretimin kalitesini yükseltmek amacıyla akademik açıdan nitelikli öğretim elemanlarının sayısını arttırmış, laboratuar ve derslik donanımlarını geliştirmiş, personel ve öğrencilerin gerekli araştırma ve incelemeleri sağlamak amacıyla kütüphane kapasitesini nitel ve nikel açıdan geliştirmiştir. Ülkemizin ihtiyacı olan çağdaş, sosyal ve mesleki anlamda bilgi birikimi ile donanmış ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan Kocaeli Üniversitesi Kandıra MYO, bu hedefine ulaşmak için gerekli alt yapıyı sağlayarak eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmeyi amaç edinmişti. Bu amaçlar doğrultusunda Kandıra MYO, Eylül 2006 tarihinden itibaren Kocaeli Valiliği tarafından tahsis edilen Kandıra Akçakayran mevkiindeki yeni yerleşkesinde 2500 öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetine devam etmektedir. Meslek Yüksekokulunda 1 Prof. , 4 Dr. Öğr. Üyesi. , 4 Öğr. Gör. Dr., 10 Öğr. Gör olmak üzere toplam 19 öğretim elemanı ile Tekstil Teknolojileri, İşletme Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım programları olmak üzere toplam 4 programda, eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir. Meslek Yüksekokulunda, Konferans Salonu, Kütüphane, Kantin, Yemekhane, 1 Tekstil Atölyesi, 1 Karanlık oda ve Fotoğraf stüdyosu, 2 bilgisayar laboratuarı, 1 Çizim Atölyesi ve Akıllı tahta, Projeksiyon donanımlı 11 derslik olmak üzere toplam 23 derslik bulunmaktadır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors