BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI

BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI

Amaç

Bankacılık ve sigortacılık sektörünün gereksinim duyduğu ara elemanlar yetiştirmektir. Bu amaçla hizmet sektöründe çalışanlarda olması gereken tüm nitelikleri edindirmek ve bankacılık ve sigortacılık sektöründe çalışacak olan mezunlarımızın sektörde aranan eleman olmalarını sağlamaktır.

Misyon

Toplumun ve kuruluşların gücünü arttıracak, ihtiyaçlara uygun nitelikte, araştırmacı ruhlu, yenilikçi, üretken, çağdaş, analitik düşünebilen, bilgi ve beceri düzeyi yüksek ulusal ve uluslararası düzeyde kalifiye elemanlar yetiştirmeyi kendine misyon edinmiştir.

Vizyon

Bankacılık ve Sigortacılık Programını, üniversite adayları tarafından bilinçli olarak tercih edilen bir yüksekokul konumuna getirmek, istihdam edilmek üzere aranır teorik bilgi ve pratik becerilerle donatılmış bireyler yetiştirmektir.

Kabul Koşulları

Adaylar liseyi bitirmiş olması önkoşulu ile ÖSYM'nin yaptığı merkezi sınavdan aldıkları puana göre ÖSYM tarafından ilgili programa yerleştirilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için;

a) Toplam 120 AKTS kredisinin sağlanması

b) 30 gün süreli staj yapılması

c) Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması

d) Genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

Kazanılan Derece

Bankacılık ve Sigortacılık Programı Ön Lisans derecesidir.

Anahtar/Aktarılabilir Yeterlilikler

 • Z1 - Bağımsız çalışabilme
 • Z2 - Birlikte çalışmaya yatkın olabilme
 • Z3 - Alanında ve insan ilişkilerinde etik olabilme
 • Z4 - İnsiyatif kullanabilme
 • Z5 - Yazılı ve sözlü iletişim kurabilme
 • Z6 - Alanında edindiği bilgi ve becerileri değerlendirebilme
 • Z7 - Öğrenmeyi öğrenme ve yönetebilme
 • Z8 - Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme
 • Z9 - Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
 • AKADEMİK KADRO

  Öğr. Gör. Dr. Nilay KARASAKALBölüm Başkanı
  Öğr. Gör. Ezgi Fatma ERBAŞ KELEBEKBölüm Başkan Yardımcısı
  Öğr. Gör. Abdülkadir CESURÖğretim Elemanı
  Öğr. Gör. Emre ÖZKANÖğretim Elemanı
  Öğr. Gör. Nur KARACANÖğretim Elemanı
  Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors